kampen mot skrivkrampen

Projektet är ett samarbete mellan biblioteket och Hammarskolan i Surahammar. På skolan finns en studiegrupp med 12 elever i åk 9, som har särskilda behov av olika slag. Lärarna i studiegruppen samverkar i Kampen mot skrivkrampen med biblioteket för att öka elevernas intresse för att skriva och läsa. Gruppen har under våren varit en lektion i veckan på biblioteket där de tillsammans med två bibliotekarier har arbeta med olika övningar som har stärkt eleverna i deras skrivande.

Rapparen Fredrik Engström, Osten af Mozzarella har varit kopplad till projektet för workshop och motiverande inspirationsföreläsning.
 
Projektet fortsätter under höstterminen med ett snarlikt upplägg med en ny studiegrupp. Det kan bli aktuellt att anlita en skrivpedagog samt ordna ett författarbesök mm.

För mer information om projektet kontakta bibliotekarie Christina Jonsson på Surahammars bibliotek.